Obec Plavy
Aktuality
25.07.2017: Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Obec Plavy oznamuje, že bez zbytečného odkladu ruší výběové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  "Sokolovna Plavy - elektroinstalace" zveřejněné dne 13.7.2019, a to z důvodu zjštěných nedostatků v projektové dokumentaci. O dalším postupu rozhodne zastupitelstvo obce dne 31.7.2017.


14.07.2017: Akce v blízkém okolí ....
13.07.2017: Oznámení o přerušení dodávky el.energie

ČEZ Distribuce a.s. s předstihem oznamuje, že ve středu 16.srpna bude přerušena dodávka el.energie v horní části Haratic - viz podrobnosti, jednotlivá čísla popisná a evidenční, kterých se přerušení dodávky týká


13.07.2017: Sokolovna - výběrové řízení - elektroinstalace

výzva k podání nabídky

textová část zadávací dokumentace

Pokud má uchazeč, který nebyl výzvou přímo obeslán, zájem podat nabídku, bude mu kompletní zadávací dokumentace zaslána prostřednictvím úschovny po písemné žádosti adresované na obec@plavy.cz


13.07.2017: Oprava místních komunikací 2017
13.07.2017: Sokolovna - nové topení - veřejná zakázka

výzva k podání nabídky

textová část zadávací dokumentace

Pokud má uchazeč, který nebyl výzvou přímo obeslán, zájem podat nabídku, bude mu kompletní zadávací dokumentace zaslána prostřednictvím úschovny po písemné žádosti adresované na obec@plavy.cz


10.07.2017: Z posledního zastupitelstva...

usnesení z jednání dne 28.6.2017

záměr na prodej pozemků

Závěrečný účet obce za rok 2016 je zveřejněn v sekci "finance - hospodaření obce", rozpočtové opatření a rozpočtový výhled obce jsou zveřejněny v sekci "finance - rozpočet obce".

Termíny jednání zastupitelstva ve 2.pololetí 2017 - 13.července, 20.září, 25.října a 6.prosince.

Žádosti a podněty k projednání v zastupitelstvu je třeba podat písemně vždy týden předem.


03.07.2017: Příprava železničního jízdního řádu 2017/2018

Informace pro cestující :

na interetových stránkách KORID LK, spol. s r.o. = Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje =  jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 10. prosince 2017 do 8. prosince 2018 - http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky podávejte prostřednictvím webového formuláře, e-mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Termín pro zasílání připomínek, které lze zohlednit v rámci přípravy JŘ k prosinci, je do 14. července 2017.


03.07.2017: Novinka v autobusové dopravě

Od 1.července je zavedena nová linka z Prahy do Harrachova, která doplní stávající nabídku spojení a částečně nahradí spoje, které k 1.5. zrušil dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka je zařazena do integrovaného dopravního systému IDOL.

Jízdní řád  http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009796.pdf?seek=1498564069

Více informací  http://www.iidol.cz/aktuality/2246:nova-linka-z-prahy-do-harrachova.html


03.07.2017: Aktuality z hradů a zámků

ve správě NPÚ kraj Liberecký, Pardubický a Královéhradecký od července do prosince 2017 zde, tipy na sváteční dny a víkend zde


30.06.2017: Nabídka bytu k pronájmu

Obec Plavy nabízí k pronájmu byt po celkové rekonstrukci na křižovatce v Plavech, uzavření nájemní smlouvy od 1.8.2017 - podrobnosti zde,  formulář k podání žádosti zde


30.06.2017: Oznámení změny pracovní doby OÚ Plavy o letních prázdninách

rozpis zde, úřední hodiny pondělí + středa beze změny !

V pátek 7.července je obecní úřad uzavřen - dovolená !


30.06.2017: Oprava místních komunikací 2017

Výzva k podání nabídky

V souladu s Pravidky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Plavy bylo výzvou přímo obesláno 6 uchazečů, dále je výzva zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce. Uchazečům, kteří nebyli výzvou přímo obesláni a mají zájem nabídku podat, bude zadávací dokumentace zaslána po písemné žádosti adresované na muzickova@plavy.cz. 


26.06.2017: Dovolená - naši lékaři - léto 2017

►  STŘEDISKO PLAVY - MUDr. Šupová

10. - 14. července   +    07. - 11. srpna   +   28. srpna - 9. září

Zástup vždy MUDr.Vochvestová Velké Hamry, tel. 483 387 087, po+st+čt 8-12, út 13-15, pá 7-9 hodin.

Nevýjezdní AAP v nemocnici Tanvald /pohotovost/  po-čt 17-20 h., pá 17-21 h., so+ne+sv. 9 - 18h., tel. 483 367 314.

Chirurgická ambulance po-pá do 17 hodin.

►  DĚTSKÉ STŘEDISKO VELKÉ HAMRY - MUDr. Hniličková

26. - 30. června   

24. července - 2. srpna

Zástup v tyto týdny MUDr. Michalíková, Tanvald Výšina U školky 579, tlf 483 395 229, po+út+st+pá 8-11 hodin, čt 9-11 hodin

7. - 11. srpna   -   zástup MUDr. Dionysiová, Desná, tlf 483 383 263, po+čt+pá 8-9:30 hodin, út 10-11 hodin, st 13-14 hodin

25. srpna - 1. září  -  zástup MUDr. Michalík, Tanvald Krkonošská 350, tlf 483 395 193, po+út+čt+pá 8-10 hodin, st 13-15 hodin


19.06.2017: Poplatek za odpady byl splatný do konce května !

Upozorňujeme poplatníky, že středa 31.5. byla konečným termínem pro úhradu místního poplatku za odpady pro rok 2017.

Přesto evidujeme značné množství nedoplatků. Žádáme proto dlužníky, aby poplatek uhradili nejpozději do 26. června, případně sjednali s místostarostkou paní Šťastnou náhradní termín úhrady.

Poplatek zůstává na základě rozhodnutí zastupitelstva již 10. rokem ve stejné výši, tj. 456,-/osoba/rok, lze jej uhradit bezhotovostně na účet Obce Plavy č. 4406669319/0800 pod přiděleným VS nebo v hotovosti ve dnech pondělí a středa na obecním úřadě.

Jednoduché odvození variabilního symbolu pro bezhotovostní platbu :

17 /poslední dvojčíslí roku/ + 1 /Plavy/ nebo 2 /Haratice/ + číslo popisné nebo evidenční. Příklad : Plavy čp.199 → VS = 171199; Haratice 160 → VS = 172160


19.06.2017: Provozní řád dětského hřiště a hřiště na plážový volejbal

V poslední době se množí stížnosti na způsob užívání dětského hřiště a opakované porušování návštěvního řádu - i hodně malé děti zde pobývají často bez dozoru, dochází k devastaci zařízení, chování a vyjadřování některých dětí odrazuje mnohé maminky k návštěvě hřiště se svými dětmi ... proto jsme ale hřiště pro děti nebudovali !

Totéž platí i o hřišti na plážový volejbal - toto je sportovní zařízení, nikoli velké pískoviště !  V písku zahrabané lopatky a bábovičky již byly příčinou úrazu.

Znovu tedy zveřejňujeme provozní řády obou zařízení pro veřejnost  -

provozní řád dětského hřiště

provozní řád hřiště na beach volejbal


12.06.2017: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc květen 2017
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 1.čtvrtletí 2017

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 31.5.2017 + rozpis po okresech


31.05.2017: Změna správy obecních bytů od 1.6.2017

informace zde


31.05.2017: Hasiči radí občanům - nástrahy letních radovánek
29.05.2017: Dotace DEŠŤOVKA

V pondělí 29.5. v 10 hodin startuje nový dotační program Ministerstva životního prostředí "DEŠŤOVKA - Modrá úsporám" k hospodaření s dešťovou vodou.

Žádosti podává žadatel /vlastník nemovitosti/ přímo, nikoli prostřednictví obecního či krajského úřadu !

Veškeré podrobnosti naleznete na webu Ministerstva ŽP  www.env.cz , přímo dotace dešťovka , dokumenty nezbytné k žádosti o dotaci ke stažení zde


24.05.2017: Staňte se tvůrci rodinné politiky v našem kraji

- zapojte se do 30.6.2017 do anonymního dotazníkového šetření určeného pro rodiny s dětmi, leták zde

více informací a dotazník na ww.rodinalk.cz


27.04.2017: Rozbory pitné vody

Zdravotní ústav Ústí nad Labem nabízí pro občany rozbory pitné vody. Nabídka zde

Zdravotní ústav je zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Provozuje akreditované laboratoře, jeho služeb využívají místní zemědělské farmy i Obec Plavy.


12.04.2017: Informace HZS k pálení klestí, nezákonné pálení, stížnosti a omezování okolí

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu pálení klestí v jarním období informuje krajské operační středisko HZS LK o aplikaci „Evidence pálení“, která je k dispozici na www.hzslk.cz  - přímý odkaz zde - a slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Pro pálení na otevřených ohništích platí zákonem stanovená pravidla. Je zakázáno pálit vlhké zahradní odpady, mokré listí apod., komulální odpad, igelity, obaly od plastů, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo, při jejichž spalování vzniká velké množství chemických emisí.

Je nepřípustné zamořovat obec hustým dýmem ve dne i v noci.

"Každý vlastník je povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené a podstatně omezují obvyklé užívání nemovitosti." Pokud se dějí tyto nepravosti ve vašem okolí a "sousedská" domluva nepomohla, obraťte se na obecní úřad, případně na Policii ČR.  Pokud protiprávní jednání bude pokračovat, bude následovat finanční postih, v krajním případě může palič stanout až před soudem.


03.04.2017: Topografické práce v roce 2017 se týkají i naší obce

Zeměměřický úřad, jako organizační složka státu, oznámil provádění topografických prací na aktualizaci mapového podkladu ZABAGED (základní báze geografických dat ČR) v roce 2017.
V terénu bude prověřovat stav v území, konkr. jednotlivých objektů, které jsou např. vedeny v jiných mapových výstupech (např. ortofoto).

Zároveň byla každá obec požádána o zveřejnění informace - více zde


17.03.2017: Národní program ŽP - státní dotace na domovní ČOV

Oznámení obce o nevýhodných podmínkách dotace zde


02.03.2017: sms o přerušení dodávky vody

Pokud chcete být informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK a dosud jste si o zasílání sms do vašeho mobilu nepožádali, nabídka této služby platí stále → službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


24.02.2017: Povinnost pro chovatele zvířat

k ohlášení objektu využívaného k chovu zvířat - podrobnosti zde vč. kontaktu na SZIF Ing. Pavlíkovou. Nedodržení registrace a nezanesení místa chovu do mapy je pokutováno Ministerstvem zemědělství, proto není radno podceňovat !


02.01.2017: Nové bankovní spojení obce od 1.1.2017

Opakovaně sdělujeme, že Obec Plavy změnila k  1.1.2017 pro bezhotovostní styk bankovní spojení → Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800.

Základní účet č. 4528451/0100 vedený u Komerční banky a.s. byl k datu 2.1.2017 zrušen !


02.01.2017: Změna ordinace dětského lékaře

MUDr. Hniličková oznamuje s účinností od 1.1.2017 změnu ordinačních hodin - podrobnosti zde


19.12.2016: Energetické úspory v bytových domech - informace pro žadatele o podporu z IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je pro žadatele o podporu vyčleněno pro celé programové období 2014–2020 celkem 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun - více zde

Výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II."


09.11.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 jsou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


04.11.2016: Nábor nových členů - stále aktuální !

Sbor dobrovolných hasičů Haratice pořádá nábor nových členů do mládežnického hasičského kroužku - podrobnosti zde


03.11.2016: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.