Obec Plavy
Aktuality
28.11.2016: Od 1.1.2017 obec mění banku

Sdělujeme, že Obec Plavy mění s účinností od 1.1.2017 pro bezhotovostní styk bankovní spojení.

Základní účet do 31.12.2016 → Komerční banka a.s., číslo účtu 4528451/0100, od 1.1.2017 Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800.

Podúčet pro splátky půjček FZÚB č. 35-44006669319/0800 bude všem klientům sdělen písemně do konce listopadu t.r.

Změna účtu byla schválena rozhodnutím zastupitelstva č. 68/7/16 na jednání dne 14.9.2016.


27.11.2016: Připravujeme ADVENTNÍ AKCE
  • čtvrtek, pátek 8.a 9.12. v čase 9-17 hodin Předvánoční výstavka
  • sobota 10.12. Adventní zájezd - Vánoce v Hrádku u Nechanic
  • pondělí 12.12. Vánoční besídka základní školy
  • středa, čtvrtek 14. a 15.12. Vánoční besídka mateřské školy
  • středa 14.12. v 18 hodin se opět připojíme k celostátní akci Cesko zpívá koledy; texty koled zde
  • Průběžně je aktualizováno a doplňováno

27.11.2016: ADVENT a čas vánoční v okolí

Kalendárim Tanvaldska - prosinec

► Loutkové divadlo PROKŮPEK Zásada - sobota 3.12., více zde

► Adventní Budyšín - sobota 10.12., pořádá Držkov a Zásada, podrobnosti zde

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald 14.- 26.12., rozpis zde

Advent a Vánoce na hradech a zámcích - kompletní nabídka zde

Vysocké divadlo, nová komedie SBOROVNA, 25.+26.+ 28.12. + 7.1., více zde

Předsilvestr na hřišti v Zásadě - čtvrtek 29.12. více zde

Průběžně bude aktualizováno a doplňováno podle zaslaných informací


23.11.2016: Kalendáře 2017

Na Obecním úřadě v Plavech jsou k prodeji stolní kalendáře JIZERKY 2017 za 70 Kč, nástěnné JIZERKY 2017 za 80 Kč a nástěnné BUKOVINY 2017 za 90 Kč.


21.11.2016: Odpady - kombinovaný svoz

Počínaje středou 2.listopadu začal u kombinovaných popelnic = popelnice s červenou známkou = týdenní odvoz odpadu, který potrvá až do konce dubna.

Popelnice jsou svozovou firmou zpravidla vyváženy v liché týdny odpolední směnou a v sudé týdny ranní směnou. Doporučujeme však popelnice k vývozu přistavit každou středu před 5. hodinou ranní !


14.11.2016: Dětské středisko Velké Hamry - změna ordinačních hodin

MUDr. Hniličková oznamuje s účinností od 1.1.2017 změnu ordinačních hodin - podrobnosti zde


14.11.2016: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc říjen 2016
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 3.čtvrtletí 2016

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 31.10.2016 + rozpis po okresech


09.11.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 jsou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


07.11.2016: Liberecký kraj byl letos k naší obci dotačně štědrý

Pět žádostí o dotace podala letos Obec Plavy na Liberecký kraj, pětkrát byla úspěšná.

►Tři dotace byly Obci poskytnuty v rámci Podpory jednotek požární ochrany, a to 45 tis. na opravu střechy hasičské zbrojnice v Haraticích, 18 tis.Kč na nákup nových ochranných prostředků /zásahové obleky/ a 10 tis.Kč na radiostanice.

►Dotaci ve výši 300 tis.Kč získala Obec z Programu obnovy venkova na zateplení budovy základní školy, čímž byla dokončena postupná, do 4 let rozložená celková modernizace budovy /nová střecha vč.vazby, výměna oken a dveří, plynofikace kotelny, nové šatny, kompletní vybavení tříd, družiny a jídelny apod./.

►Další dotací je 329 tis. Kč z Programu vodohodpodářských akcí na projektovou dokumentaci na rozšíření veřejné kanalizace v Plavech, která přímo navazuje na významnou, v současné době připravovanou investici Severočeské vodárenské společnosti, a.s. - výstavbu nové čistírny odpadních vod. V této souvislosti zastupitelstvo obce rozhodlo o rozšíření veřejné splaškové kanalizační sítě v celkové délce cca 700 m do všech lokalit, které dosud odkanalizované nejsou, avšak po předchozím stavebně technickém posouzení i ekonomickém zhodnocení je jejich napojení na ČOV vhodné. Tím by mělo být docíleno napojení hustě obydlených částí Plavů na veřejnou kanalizaci a ČOV. A pro rodinné domy v odlehlých či okrajových částech obce, které jsou na veřejnou kanalizaci nenapojitelné (technicky či ekonomicky), bude Obec žádat o státní dotaci z Národního programu životní prostředí na domovní čistírny odpadních vod. Této žádosti ovšem musí předcházet zpracovaná studie řešící kompetní "kanalizační program" obce. Nyní jsme ve fázi příprav a občané, kterých se tato možnost týká, budou včas osloveni.

[ Povinná publicita k získané dotaci ]

►A velké poděkování patří Libereckému kraji za letošní opravu silnice III.třídy z Haratic na Vrcha !

V.Mužíčková, starostka


06.11.2016: Plavský fotbal - podzim 2016

Po podzimní části patří plavskému áčku krásné 2.místo, béčko přezimuje v polovině tabulky. Gratulujeme

výsledky podzim 2016 PLAVY "A" a "B"

I.B.třída východ - zápasy, výsledky, tabulka, rozpis jaro 2017

Okresní přebor - zápasy, výsledky, tabulka, rozpis jaro 2017

komentáře k zápasům na webu TJ


04.11.2016: Nábor nových členů

Sbor dobrovolných hasičů Haratice pořádá nábor nových členů do mládežnického hasičského kroužku - podrobnosti zde


03.11.2016: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


21.10.2016: Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež

podrobnosti zde


13.10.2016: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


03.10.2016: Dětský sportovní kroužek

při TJ Sokol Plavy zahajuje svoje podzimní aktivity ve čtvrtek 6.10. Více informací zde nebo na webu TJ Sokol.


12.05.2016: Opravy krajských silnic v letošním roce

Rada Libereckého kraje  schválila dne 3.5.2016 provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016. Provozně výrobní plán byl sestaven na základě schválených finančních prostředků Zastupitelstvem kraje na údržbu silnic.

Plán je k dispozici na našich internetových stránkách Libereckého kraje http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje-2016

Termíny jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny, jsou závislé na počasí, a je proto možné, že vlivem nevhodného počasí budou některé údržbové práce provedeny v jiných termínech.  


16.01.2015: Sms do mobilu o odstávkách vody

Chce být včas informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK ?

Nechte si zasílat SMS ZPRÁVY PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU !

Službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.