Obec Plavy
Aktuality
23.03.2017: V neděli 26. března spíme o hodinu méně,

začíná letní čas, ve 2:00 ráno si posuneme hodiny na 3:00.


17.03.2017: Odpadová sobota 8. dubna

Sběr nebezpečných a objemných odpadů se v obou částech naší obce uskuteční v sobotu 8. dubna na tradičních místech a v tradičních časech - podrobnosti zde


17.03.2017: Beseda o historii obce podruhé, v pátek 31.3.2017

Z důvodu většího zájmu, než jaký byla haratická hasičárna schopna 6.3. pojmout, bude beseda o historii obce s místním sběratelem dobových fotografií, novinových článků a vůbec všeho, co má jakoukoliv souvislost s historií Plavů a Haratic, Pepou Balatkou, zopakována - tentokrát v Plavech ve školním Enviru, v pátek 31. března od 18:30 hodin.


17.03.2017: Národní program ŽP - státní dotace na domovní ČOV

Oznámení obce o nevýhodných podmínkách dotace zde


15.03.2017: Zápisy do škol v Plavech

Ředitelky příspěvkových organizací obce oznamují termíny zápisů do základní a mateřské školy pro letošní rok

→ základní škola - středa 19. dubna, více zde

→ mateřská škola - čtvrtek 4. května

Podrobnosti budou včas zveřejněny na internetových stránkách základní a mateřské školy.


08.03.2017: Lety na saních 2017

Výsledky, fotografie, videa a poděkování sponzorům - vše na webu pořadatele TJ Sokol Plavy  a facebooku TJ


08.03.2017: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc únor 2017
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 4.čtvrtletí 2016

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 28.2.2017 + rozpis po okresech


08.03.2017: Z posledního zastupitelstva

usnesení z jednání dne 22.2.2017

rozpočtové opatření č. 6/2016

rozpočtové opatření č. 1/2017

daňové příjmy 2014 - 2016

Další jednání zastupitelstva v 1.pololetí 2017 se konají v termínech 29.3., 10.5. a 28.6., program v sekci úřední deska


02.03.2017: sms o přerušení dodávky vody

Pokud chcete být informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK a dosud jste si o zasílání sms do vašeho mobilu nepožádali, nabídka této služby platí stále → službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


01.03.2017: Výluka na železnici

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje cestující, že ve dnech 13. - 17. a 20. - 24. března 2017 vždy od 8:00 hod. do 13:30 hod. budou na železniční trati 035 Železný Brod - Tanvald probíhat denní výluky v úseku Železný Brod - Velké Hamry, odrobnosti a výlukový jízdní řád zde


01.03.2017: Pozvánky na akce k našim sousedům

Vysoké - Jarní prázdniny v divadle Krakonoš, program 5.2. - 16.3.2017

pruběžbě aktualizováno /zveřejňujeme pouze akce a odkazy na akce, o které pořadatelé požádají /


24.02.2017: Povinnost pro chovatele zvířat

k ohlášení objektu využívaného k chovu zvířat - podrobnosti zde vč. kontaktu na SZIF Ing. Pavlíkovou. Nedodržení registrace a nezanesení místa chovu do mapy je pokutováno Ministerstvem zemědělství, proto není radno podceňovat !


20.01.2017: Oznámení Finančního úřadu

rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání - podrobnosti


09.01.2017: I v letošním roce můžete žádat o výhodné zápůjčky na obnovu bytového fondu

FZÚB 2017 - vyhlášení výběrového řízení   formulář žádosti o zápůjčku

Žádosti je třeba podat nejpozději do 24.dubna 2017 !


09.01.2017: Blahopřejeme paní Liškové
Naše paní knihovnice Mgr. Lišková získala za celoživotní přínos knihovnictví ocenění Knihovnice Libereckého kraje 2016 - nominace starostkou obce   ocenění

02.01.2017: Nové bankovní spojení obce od 1.1.2017

Opakovaně sdělujeme, že Obec Plavy změnila k  1.1.2017 pro bezhotovostní styk bankovní spojení → Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800.

Základní účet č. 4528451/0100 vedený u Komerční banky a.s. byl k datu 2.1.2017 zrušen !


02.01.2017: Odpady v novém roce

Místní poplatek se na základě rozhodnutí zastupitelstva nemění a zůstává již 10. rokem ve stejné výši, tj. 456,-/osoba/rok. Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet Obce Plavy č. 4406669319/0800 pod přiděleným VS nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Poplatek je splatný do 31.května 2017. Hotovostní platby přijímáme od pondělí 23.ledna !

Jednoduché odvození variabilního symbolu pro bezhotovostní platbu :

17 /poslední dvojčíslí roku/ + 1 /Plavy/ nebo 2 /Haratice/ + číslo popisné nebo evidenční. Příklad : Plavy čp.199 → VS = 171199; Haratice 160 → VS = 172160

Svozový den i cyklus zůstávají neměnné


02.01.2017: Změna ordinace dětského lékaře

MUDr. Hniličková oznamuje s účinností od 1.1.2017 změnu ordinačních hodin - podrobnosti zde


19.12.2016: Energetické úspory v bytových domech - informace pro žadatele o podporu z IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je pro žadatele o podporu vyčleněno pro celé programové období 2014–2020 celkem 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun - více zde

Výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II."


09.11.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 jsou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


07.11.2016: Liberecký kraj byl letos k naší obci dotačně štědrý

Pět žádostí o dotace podala letos Obec Plavy na Liberecký kraj, pětkrát byla úspěšná.

►Tři dotace byly Obci poskytnuty v rámci Podpory jednotek požární ochrany, a to 45 tis. na opravu střechy hasičské zbrojnice v Haraticích, 18 tis.Kč na nákup nových ochranných prostředků /zásahové obleky/ a 10 tis.Kč na radiostanice.

►Dotaci ve výši 300 tis.Kč získala Obec z Programu obnovy venkova na zateplení budovy základní školy, čímž byla dokončena postupná, do 4 let rozložená celková modernizace budovy /nová střecha vč.vazby, výměna oken a dveří, plynofikace kotelny, nové šatny, kompletní vybavení tříd, družiny a jídelny apod./.

►Další dotací je 329 tis. Kč z Programu vodohodpodářských akcí na projektovou dokumentaci na rozšíření veřejné kanalizace v Plavech, která přímo navazuje na významnou, v současné době připravovanou investici Severočeské vodárenské společnosti, a.s. - výstavbu nové čistírny odpadních vod. V této souvislosti zastupitelstvo obce rozhodlo o rozšíření veřejné splaškové kanalizační sítě v celkové délce cca 700 m do všech lokalit, které dosud odkanalizované nejsou, avšak po předchozím stavebně technickém posouzení i ekonomickém zhodnocení je jejich napojení na ČOV vhodné. Tím by mělo být docíleno napojení hustě obydlených částí Plavů na veřejnou kanalizaci a ČOV. A pro rodinné domy v odlehlých či okrajových částech obce, které jsou na veřejnou kanalizaci nenapojitelné (technicky či ekonomicky), bude Obec žádat o státní dotaci z Národního programu životní prostředí na domovní čistírny odpadních vod. Této žádosti ovšem musí předcházet zpracovaná studie řešící kompetní "kanalizační program" obce. Nyní jsme ve fázi příprav a občané, kterých se tato možnost týká, budou včas osloveni.

[ Povinná publicita k získané dotaci ]

►A velké poděkování patří Libereckému kraji za letošní opravu silnice III.třídy z Haratic na Vrcha !

V.Mužíčková, starostka


04.11.2016: Nábor nových členů

Sbor dobrovolných hasičů Haratice pořádá nábor nových členů do mládežnického hasičského kroužku - podrobnosti zde


03.11.2016: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


21.10.2016: Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež

podrobnosti zde


13.10.2016: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.