Obec Plavy
Opravné prostředky

Opravné prostředky

(§ 5, odst.l, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) Samostatná působnost
- samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány : 
- zastupitelstvo obce např. majetkoprávní operace 1)
- starosta obce
- obecní úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem)
- v samostatné působnosti se nevydávají správní rozhodnutí a neplatí správní řád (zákon 71/1967 Sb.), nelze se proto bránit formou odvolání
- proti rozhodnutím orgánu obce v samostatné působnosti se lze bránit např. stížností uplatněnou u vyššího orgánu obce, agendu stížností na OÚ Plavy vede starostka; stížnosti na OÚ Plavy se vyřizují do 30ti dnů od podání.
- u Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou (pro nezákonnost 2))
- u soudu (oblast správního soudnictví3)
Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky; stížnost by ale měla obsahovat:
- kdo ji podává
- proti čemu směřuje
- co se namítá a případné důkazní prostředky
- datum a podpis

Přenesená působnost
- u úřadu je kompetentní starosta rozhodovat v přenesené působnosti
- procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování je zákon č. 71/1967 Sb. správní řád
- opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání

Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:
- zda je odvolání přípustné
- ke komu se účastník může odvolat (zpravidla k OkÚ Jablonec nad Nisou)
- kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu v Plavech)
- lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat :4)
- písemně (postačí na podatelně OÚ)
- ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
- telegraficky (faxem) s podmínkou, že bude nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu)
- zákon nemá pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecná ust. § 19 správního řádu
Odvolání by mělo obsahovat minimálně:
- kdo je podává
- čeho se odvolání týká – nerozhoduje název ale obsah odvolání
- proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor. 1) zákon č. 128/2000 Sb., § 85
2) zákon č. 128/2000 Sb., § 124
3) občanský soudní řád §§ 244-250)
4) zákon č. 71(1967 Sb., správní řád § 19| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1643 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

O úroveň výše

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.