Obec Plavy
Přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace.
Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba. 

Obec Plavy poskytuje informace :
- zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)
- na úřední desce obecního úřadu
- na internetu (www.plavy.cz)
- na základě žádosti na obecním úřadu (ústní,písemné nebo telekom.zařízením)
- ústně = (bez práva na odvolání a soudní přezkum)
- písemně = (platí lhůty a právo na odvolání)
- poštovním doručením žadateli
- osobním převzetím žadatelem

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení :
- 3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ, a věc se proto odkládá
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
- 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o max. 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
- 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí, může žadatel podat odvolání
- 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Odvolání :
- podává se u OÚ Plavy na podatelně
- o odvolání proti rozhodnutí, které se týká samostatné působnosti rozhoduje starosta obce Plavy
- o odvolání proti rozhodnutí, které se týká přenesené působnosti rozhoduje Okresní úřad Jablonec nad Nisou
- rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 občanského soudního řádu| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1996 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

O úroveň výše

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.