Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

- § 5,odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytované informace úhradu nákladů.

Obecní úřad v Plavech veřejně vyhlašuje tento sazebník náhrad :

- podání ústní informace bez potřeby vyhledávání podkladů - zdarma


- informace získaná na základě zveřejnění  - formou odkazu - zdarma


- písemná informace formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání - stránka A4 cb 2Kč, barva 5Kč; stránka A3 cb 5Kč, barva 10Kč + skutečné poštovné


- paušální úhrada za podání informace spojené s vyhledáváním dokladů se stanovuje na částku 100 Kč za každých započatých 15 min. práce odpovědného pracovníka.

 

V případě žádosti o podání informace většího rozsahu z hlediska časové náročnosti při vyhledávání dokladů zaplatí zájemce o informace 70% odhadnuté ceny předem, zbytek do skutečné výše při předání dokladů; v případě požadavku o zaslání informací elektronicky bude doplatek ceny uhrazen před odesláním informací.

 

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit bezhotovostně na účet obce č. 4528451/0100 u KB a.s. nebo hotově v pokladně OÚ Plavy.Ukaz("text"); ?>