Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

(§5, odstavec 1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.) Plavy se staly samostatnou obcí politickou k 1.1.1921. 
Samospráva územních samosprávných celků je zaručena a dána ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky).
Obec Plavy je dle zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Plavy je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající 1)
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem 2).
Každá obec má svůj obecní úřad 3) - v naší obci je to Obecní úřad v Plavech.
Podmínky a principy, za kterých funguje Obec Plavy a Obecní úřad v Plavech, vycházejí zejména ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

1) zákon č. 128/2000 Sb., § 2, odst. l
2) zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR) článek 101
3) zákon č. 128/2000 Sb., odst. 109-116Ukaz("text"); ?>